Start verkoop Groeneboord Bocholtz

  • 1 jaar geleden
  • 1

Vandaag start officieel de verkoop van project van 6 vrijstaand geschakelde woningen, 2 twee-onder-een-kap-woningen en 8 levensloopbestendige wonignen in het plan GroeneBoord. Vanaf nu zijn de verkoopstukken te downloaden op de website www.groeneboord.nl.

Te denken valt aan de brochure, prijslijst van de woningen. Vragen omtrent het project kunnen gesteld worden aan het verkoopteam van Honings Vastgoed en Damen Makelaardij. In deze brief lichten we je de verkoopprocedure toe.


Digitaal inschrijven via de website
Vanaf vandaag tref je een digitaal inschrijfformulier aan op de website www.groeneboord.nl  en kun je middels dit formulier tot en met 15 augustus 2019 inschrijven op jouw favoriete woning(en). Geef de woning van je grootste voorkeur aan als eerste voorkeur. We verzoeken je per huishouden één inschrijfformulier in te vullen, meerdere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Let op, je dient je ook in te schrijven middels het digitale inschrijfformulier als je al eerder ingeschreven bent voor de presale. Alleen het officiële inschrijfformulier wordt gebruikt voor de toewijzing. Indien gewenst dan kan de makelaar je helpen met het digitaal inschrijven via de website.

Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dan dat er woningen te koop zijn. Hoe worden de woningen dan toegewezen? Hieronder lichten we dat alvast graag aan je toe.


De toewijzing
Op 15 augustus 2019 om 23:59 uur sluit de inschrijfperiode. Vervolgens vindt uiterlijk 20 augustus 2019 de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen op de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers.

Is er één kandidaat voor een kavel, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Wanneer er voor een bepaalde kavel meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven vindt de toewijzing plaats aan de meeste concrete kandidaat. Hierbij wordt gekeken naar de financiële situatie en de huidige woonsituatie van een kandidaat. Wanneer je jouw financiële situatie gecheckt hebt en weet dat je de woning van jouw voorkeur kunt financieren dan kun je dit aangeven op het inschrijfformulier. Ook speelt het mee of je wel of niet een woning te verkopen hebt of wil aankopen zonder dat je jouw huidige woning verkocht hebt.

Mochten er ná de inventarisatie van de inschrijvingen nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor een woning zijn dan kan er gekozen worden om te loten.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw van de woningen.


Een woning opteren
Wanneer wij jou een woning kunnen toewijzen, wordt je uiterlijk 21 augustus 2019 benaderd door de makelaar voor het inplannen van een verkoopgesprek. De verkoopgesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats na de toewijzing. Na afloop van het verkoopgesprek kun je besluiten om een optie te nemen op de woning. Een optie wordt verstrekt voor circa 2 weken. In deze optieperiode kun je beslissen om wel of niet tot aankoop van de woning over te gaan. Wanneer je afziet van de aankoop wordt de woning weer opnieuw aangeboden aan andere kandidaten.

Mochten wij helaas geen woning aan jou kunnen toewijzen dan wordt je hier uiteraard over geïnformeerd. Je wordt dan automatisch op de reservelijst geplaatst en geïnformeerd wanneer de eerste kandidaat afziet van de koop van de woning.

Wij wensen jou veel plezier bij het doornemen van de verkoopbrochure. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Honings Vastgoed.

Compare listings

Vergelijken