Privacy

Privacy Policy Honings

Vastgoed VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Honings Vastgoed VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Honings Vastgoed VOF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Honings Vastgoed VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Administratieve doeleinde; – Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Honings Vastgoed VOF de volgende persoonsgegevens van u vragen: – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Geboortedatum en geboorteplaats; – Burgerlijke staat; – Burgerservicenummer (BSN); – Adres en woonplaats; – (Zakelijk) Telefoonnummer; – (Zakelijk) E-mailadres; – Een kopie van uw legitimatiebewijs incl. het pasnummer; – Geslacht. Uw persoonsgegevens worden door Honings Vastgoed VOF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. – Het BSN nummer is nodig om een hypotheekaanvraag te doen. Zodra de aanvraag is gedaan, zullen we uw BSN verwijderen uit alle administraties en systemen.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Honings Vastgoed VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen; – Het telefonisch informeren van de persoon over nieuwe woningen in het aanbod van Honings Vastgoed VOF. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief; – Het Inschrijvingsformulier Woningzoekende. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Honings Vastgoed VOF de volgende persoonsgegevens van u vragen: – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Telefoonnummer; – E-mailadres; – Uw voorkeuren voor een nieuwe woningen, incl. uw maximale budget. Uw persoonsgegevens worden door Honings Vastgoed VOF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Nieuwste woningen

Vijlenberg 21 Vijlen

  • Vraagprijs €285.000/k.k.
  • Slks: 4
  • Badk: 2
  • 116
  • Vrijstaande woning

Sittarderweg 60 Heerlen

  • Huurprijs €850/per maand
  • Slks: 3
  • Badk: 1
  • 72
  • Halfvrijstaande woning

Compare listings

Vergelijken